CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH KHỬ TRÙNG VIETNAMCONTROL

2/3A, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

Phone : 1800 556836 - Fax : 028 39117096

CUNG CẤP DỊCH VỤ: CHỨNG NHẬN - GIÁM ĐỊNH - KHỬ TRÙNG HÀNG HÓA XNK

chung-chi
HÀNG ĐÓNG GÓI

HÀNG ĐÓNG GÓI

1.5 HÀNG ĐÓNG GÓI
• Giám định tình trạng, kiểm đếm hàng hóa trước khi xuất và tại cảng dỡ.
• Giám định tình trạng hầm hàng, tình trạng chất xếp và chằng buộc hàng hóa.
• Giám định tổn thất hàng hóa trước khi xuất.