CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH KHỬ TRÙNG VIETNAMCONTROL

2/3A, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

Phone : 1800 556836 - Fax : 028 39117096

CUNG CẤP DỊCH VỤ: CHỨNG NHẬN - GIÁM ĐỊNH - KHỬ TRÙNG HÀNG HÓA XNK

chung-chi
HÀNG XÁ (RỜI)

HÀNG XÁ (RỜI)

1.4 HÀNG XÁ (RỜI)
• Giám định mớn nước tàu trước và sau khi dỡ / xếp hàng.
• Giám định tình trạng hầm hàng trước khi xếp hàng.
• Giám định và lấy mẫu hàng hóa trước khi xếp hàng.
• Giám định và lấy mẫu hàng hóa trước và trong quá trình dỡ hàng.
• Giám định tình trạng chất xếp hàng hóa trước khi dỡ hàng.
• Giám định số lướng và chất lượng trước khi xuất, trong quá trình dỡ hàng tại cảng d