CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH KHỬ TRÙNG VIETNAMCONTROL

2/3A, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

Phone : 1800 556836 - Fax : 028 39117096

CUNG CẤP DỊCH VỤ: CHỨNG NHẬN - GIÁM ĐỊNH - KHỬ TRÙNG HÀNG HÓA XNK

chung-chi
Lĩnh Vực Giám Định Của Công Ty

Lĩnh Vực Giám Định Của Công Ty

1.3 THUÊ / TRẢ TÀU
• Giám định thân và máy tàu.
• Giám định tính phù hợp của chứng nhận và thiết bị.
• Giám định tình trạng hầm hàng và bồn chứa.
• Giám định khối lượng thực nhận của Dầu.
• Giám định thiết bị định vị.

 

1.4 HÀNG XÁ (RỜI)
• Giám định mớn nước tàu trước và sau khi dỡ / xếp hàng.
• Giám định tình trạng hầm hàng trước khi xếp hàng.
• Giám định và lấy mẫu hàng hóa trước khi xếp hàng.
• Giám định và lấy mẫu hàng hóa trước và trong quá trình dỡ hàng.
• Giám định tình trạng chất xếp hàng hóa trước khi dỡ hàng.
• Giám định số lướng và chất lượng trước khi xuất, trong quá trình dỡ hàng tại cảng dỡ.
1.5 HÀNG ĐÓNG GÓI
• Giám định tình trạng, kiểm đếm hàng hóa trước khi xuất và tại cảng dỡ.
• Giám định tình trạng hầm hàng, tình trạng chất xếp và chằng buộc hàng hóa.
• Giám định tổn thất hàng hóa trước khi xuất.
1.6 GIÁM ĐỊNH HÀNG HÓA TRƯỚC KHI XUẤT
• Lấy mẫu hàng hóa.
• Niêm phong hàng hóa.
• Kiểm tra bao bì.
• Kiểm tra khối lượng.
• Chứng nhận chất lượng và số lượng hàng hóa.
1.7 CONTAINERS
• Giám định tình trạng container trong quá trình đóng hàng / dỡ hàng và thuê trả.
• Giám định tình trạng, kiểm đếm hàng hóa trong khi đóng và sau khi dỡ hàng.
• Giám định tổn thất contantainer, giám sát quá trình sữa chửa.
• Giám định tình trạng container trong quá trình xếp dỡ từ tàu..
1.8 HÀNG HÓA XẾP TRONG CONTAINER
• Giám định tính phù hợp của container.
• Giám sát quá trình đóng hàng vào container.
• Kiểm đếm số lượng hàng hóa trong quá trình đóng vào container.
• Giám định khối lượng hàng hóa xếp vào container.
1.9 HÀNG LỎNG
• Giám định và lấy mẫu hàng hóa trong khi xếp / dỡ hàng.
• Chứng nhận, phân tích hàng hóa trước khi xuất.
• Giám định khối lượng hàng hóa trước và sau khi dỡ từ tàu.
• Đo thể tích hàng hóa trước khi xếp và sau khi dỡ.
• Giám định bồ chứa, đường ống và các thiết bị bơm.
• Giám định tính liên trong quá trình khai thác.
• Lấy hàng hóa trước khi dỡ và sau khi xếp lên tàu.

1.10 HIỆU CHUẨN BỒN CHỨA
• Hiệu chỉnh lưu lượng.
• Hiệu chỉnh bảng tính.
1.11 DẦU / XĂNG / GAS
• Giám định bồn.
• Giám định dầu
• Giám định bồn chứa khí hóa lỏng
• Lấy mẫu sản phẩm theo tiêu chuẩn công nghiệp.
• Giám định sạch sẽ bồn chứa.
• Giám định vệ sinh bồn chứa.
• Giám định kín chắc bồn chứa.
• Lấy mãu hàng hóa trong bồn chứa.
• Kiểm tra sử khác biệt của hàng hóa.
•Lấy mẫu và vận chuyễn mẫu.
• Kiểm tra chất lượng mẫu và luu trữ đối chứng.
1.12 CHEMICALS
• Giám định bồn.
• Giám định dầu
• Giám định bồn chứa khí hóa lỏng
• Lấy mẫu sản phẩm theo tiêu chuẩn công nghiệp.
• Giám định sạch sẽ bồn chứa.
• Giám định vệ sinh bồn chứa.
• Giám định kín chắc bồn chứa.
• Lấy mãu hàng hóa trong bồn chứa.
• Kiểm tra sử khác biệt của hàng hóa.
•Lấy mẫu và vận chuyễn mẫu.
• Kiểm tra chất lượng mẫu và luu trữ đối chứng.
1.13 GIÁM ĐỊNH NÔNG SẢN
• Giám định và chứng nhận hàng hóa.
• Kiểm tra và lấy mẫu hàng hóa.
• Chứng nhận chất lượng và khối lượng hàng hóa.
• Kiểm soát tổn thất, điều tra, hiệu chuẩn.
• Đánh giá chất lượng.
• Kiểm tra tình trạng hàng hóa liên tục.
• Kiểm tra tình trạng hàng hóa không liên tục.
• Giám sát hoạt động xếp và dỡ tại cảng, nhà máy, kho và hầm chứa.
• Kiểm tra khối lượng và lấy mẫu ở kho lưu trữ.
1.14 GIÁM ĐỊNH ĐÂM VA TỔN THẤT

• Giám định mức độ, nguyên nhân và tình trạng tôn thất..
• Báo cáo và lập phương pháp đề phòng hạn chế tổn thất.
• Giám định thiệt hại kinh tế do sai phạm pháp lý.