CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH KHỬ TRÙNG VIETNAMCONTROL

2/3A, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

Phone : 1800 556836 - Fax : 028 39117096

CUNG CẤP DỊCH VỤ: CHỨNG NHẬN - GIÁM ĐỊNH - KHỬ TRÙNG HÀNG HÓA XNK

chung-chi
THUÊ / TRẢ TÀU

THUÊ / TRẢ TÀU

1.3 THUÊ / TRẢ TÀU
• Giám định thân và máy tàu.
• Giám định tính phù hợp của chứng nhận và thiết bị.
• Giám định tình trạng hầm hàng và bồn chứa.
• Giám định khối lượng thực nhận của Dầu.
• Giám định thiết bị định vị.