CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH KHỬ TRÙNG VIETNAMCONTROL

2/3A, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

Phone : 1800 556836 - Fax : 028 39117096

CUNG CẤP DỊCH VỤ: CHỨNG NHẬN - GIÁM ĐỊNH - KHỬ TRÙNG HÀNG HÓA XNK

chung-chi

Giám Định

GIÁM ĐỊNH HÀNG HÓA TRƯỚC KHI XUẤT

GIÁM ĐỊNH HÀNG HÓA TRƯỚC KHI XUẤT

22/07/2016 - 10:01 AM

1.6 GIÁM ĐỊNH HÀNG HÓA TRƯỚC KHI XUẤT
• Lấy mẫu hàng hóa.
• Niêm phong hàng hóa.
• Kiểm tra bao bì.
• Kiểm tra khối lượng.
• Chứng nhận chất lượng và số lượng hàng hóa.

 HÀNG ĐÓNG GÓI

HÀNG ĐÓNG GÓI

22/07/2016 - 9:58 AM

1.5 HÀNG ĐÓNG GÓI
• Giám định tình trạng, kiểm đếm hàng hóa trước khi xuất và tại cảng dỡ.
• Giám định tình trạng hầm hàng, tình trạng chất xếp và chằng buộc hàng hóa.
• Giám định tổn thất hàng hóa trước khi xuất.

 HÀNG XÁ (RỜI)

HÀNG XÁ (RỜI)

22/07/2016 - 9:57 AM

1.4 HÀNG XÁ (RỜI)
• Giám định mớn nước tàu trước và sau khi dỡ / xếp hàng.
• Giám định tình trạng hầm hàng trước khi xếp hàng.
• Giám định và lấy mẫu hàng hóa trước khi xếp hàng.
• Giám định và lấy mẫu hàng hóa trước và trong quá trình dỡ hàng.
• Giám định tình trạng chất xếp hàng hóa trước khi dỡ hàng.
• Giám định số lướng và chất lượng trước khi xuất, trong quá trình dỡ hàng tại cảng d

THUÊ / TRẢ TÀU

THUÊ / TRẢ TÀU

22/07/2016 - 9:56 AM

1.3 THUÊ / TRẢ TÀU
• Giám định thân và máy tàu.
• Giám định tính phù hợp của chứng nhận và thiết bị.
• Giám định tình trạng hầm hàng và bồn chứa.
• Giám định khối lượng thực nhận của Dầu.
• Giám định thiết bị định vị.

Lĩnh Vực Giám Định Của Công Ty

Lĩnh Vực Giám Định Của Công Ty

22/07/2016 - 9:47 AM

THUÊ/ TRẢ TÀU, HÀNG XẢ (RỜI), HÀNG ĐÓNG GÓI, ...