2/3A, Nguyen Thi Minh Khai Street, Da Kao Ward, District 1, HCMC

Phone : 1800 556836 - Fax : 028 39117096

chung-chi

Net Work

Vietnamcontrol - Chi Nhánh Phú Mỹ

Vietnamcontrol - Phu My Affiliates

22/07/2016 - 6:03 PM

Address: Phú Mỹ Town
Tel: 84.028.37404920 Fax: 84.028.37404922
Email: Web phumy@vietnamcontrol.com: www.vietnamcontrol.com
Hot Line: 0914412233- 0937489968

Vietnamcontrol - Văn Phòng Chính

Vietnamcontrol - Main Office

22/07/2016 - 5:57 PM

Address: 02 / 3A Nguyen Thi Minh Khai Street, District 01, HCMC. Ho Chi Minh
Tel: 84.028.39117095 Fax: 84.028.39117096
Email: Web info@vietnamcontrol.com: www.vietnamcontrol.com
Hot Line: 0918148833- 0942866632