CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH KHỬ TRÙNG VIETNAMCONTROL

2/3A, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

Phone : 1800 556836 - Fax : 028 39117096

CUNG CẤP DỊCH VỤ: CHỨNG NHẬN - GIÁM ĐỊNH - KHỬ TRÙNG HÀNG HÓA XNK

chung-chi

Download Tài liệu


STT Tên tài liệu Tập tin
1 HƯỚNG DẪN VỀ CHI PHÍ CHỨNG NHẬN Tải về
2 Danh mục các sản phẩm VIF chứng nhận HC-HQ Tải về
3 Quy định nguyên tắc và điều kiện chứng nhận Tải về
4 Quy định sử dụng giấy CN và dấu phù hợp Tải về
5 QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH VIETNAMCONTROL GIÁM ĐỊNH THÉP Tải về
6 DANH MỤC SẢN PHẨM THUỘC PHẠM VI CHỨNG NHẬN Tải về