VIETNAMCONTROL

94 Nguyễn Cửu Vân p.17, q.Bình Thạnh, TPHCM

Certificates Certificates Certificates

Dịch vụ Chứng nhận Hệ thống Quản lý

Dịch vụ Chứng nhận Hệ thống Quản lý

Vietnamcontrol cung cấp các dịch vụ chứng nhận Hệ thống quản lý:

  • Hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO 9001:2015
  • Hệ thống quản lý môi trường theo yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO 14001:2015
  • Hệ thống quản lý an toàn sức khoẻ nghề nghiệp theo yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO 45001:2018

Gửi Mail cho chúng tôi info@vietnamcontrol.com
Hotline 24/7 1800 55 68 36
Văn phòng 94 Nguyễn Cửu Vân p.17, q.Bình Thạnh, TPHCM
Tra cứu thông tin khách hàng