VIETNAMCONTROL

94 Nguyễn Cửu Vân p.17, q.Bình Thạnh, TPHCM

Certificates Certificates Certificates

Giới thiệu

Loại hình dịch vụ

  • Giám định Hàng hóa xuất nhập khẩu 
  • Khử trùng hàng hóa xuất nhập khẩu
  • Chứng nhận:

                 - Sản phẩm phù hợp Tiêu chuẩn kỹ thuật và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
                 - Các Hệ thống quản lý theo ISO 9001, 14001, 45001

  • Thử nghiệm và phân tích chất lượng hàng hóa
Kiểm định kỹ thuật ATLĐ
Huấn luyện ATLĐ, Vệ sinh lao động
Gửi Mail cho chúng tôi info@vietnamcontrol.com
Hotline 24/7 1800 55 68 36
Văn phòng 94 Nguyễn Cửu Vân p.17, q.Bình Thạnh, TPHCM
Tra cứu thông tin khách hàng