VIETNAMCONTROL

94 Nguyễn Cửu Vân p.17, q.Bình Thạnh, TPHCM

Certificates Certificates Certificates

Giới thiệu

Giấy chứng nhận/ Quyết định/ Chứng chỉ

STT  Hồ Sơ
1

Vias 040 Công nhận năng lực giám định các mặt hàng: Máy móc thiết bị, Kim loại/Thép, Phế liệu

2

Vicas 056_pro Công nhận năng lực Chứng nhận hợp quy các mặt hàng: Thức ăn chăn nuôi, Gỗ và các sản phẩm gỗ, Hóa chất & các sản phẩm hóa chất, Sản phẩm khoáng phi kim, xi măng, vôi, vữa, Sản phẩm kim loại cơ bản, vật liệu kim loại

3

Vilas 1049 – Công nhận năng lực thử nghiệm của Phòng Thử Nghiệm Vietnamcontrol lĩnh vực hóa các mặt hàng: Vật liệu dệt may, phân bón vô cơ, thực phẩm, sữa

4

Giấy chứng nhận hành nghề xử lý kiểm dịch thực vật (Xông hơi khử trùng)

5

Quyết định chỉ định của Bộ Tài nguyên và môi trường v/v đánh giá sự phù hợp của mặt hàng phế liệu nhập khẩu

6

Quyết định chỉ định của Bộ Xây dựng v/v đánh giá sự phù hợp của mặt hàng Vật liệu xây dựng

7

Thông báo từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn v/v chỉ định Vietnamcontrol giám định Máy móc / Thiết bị Nông nghiệp

8

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định

9

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận sản phẩm

10

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận hệ thống quản lý

11

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm

 

Gửi Mail cho chúng tôi info@vietnamcontrol.com
Hotline 24/7 1800 55 68 36
Văn phòng 94 Nguyễn Cửu Vân p.17, q.Bình Thạnh, TPHCM
Tra cứu thông tin khách hàng