VIETNAMCONTROL

94 Nguyễn Cửu Vân p.17, q.Bình Thạnh, TPHCM

Certificates Certificates Certificates

Giám định hàng hóa trước khi vận chuyển

Giám định hàng hóa trước khi vận chuyển

Niêm phong 

Giám định đóng gói và che phủ hàng hóa 

Kiểm đếm số lượng 

Cấp chứng thư về số lượng và chất lượng hàng hóa 

Gửi Mail cho chúng tôi info@vietnamcontrol.com
Hotline 24/7 1800 55 68 36
Văn phòng 94 Nguyễn Cửu Vân p.17, q.Bình Thạnh, TPHCM
Tra cứu thông tin khách hàng