VIETNAMCONTROL

94 Nguyễn Cửu Vân p.17, q.Bình Thạnh, TPHCM

Certificates Certificates Certificates

Tải tài liệu

1 Danh mục sản phẩm thuộc phạm vi chứng nhận
20/11/2019
2 Hướng dẫn về chi phí chứng nhận
20/11/2019
3 Thủ tục giải quyết phản ánh, khiếu nại và yêu cầu xem xét lại
20/11/2019
4 Quyết định chỉ định Vietnamcontrol giám định thép
28/05/2019
5 Quy định sử dụng giấy CN và dấu phù hợp
28/05/2019
6 Danh mục các sản phẩm VIF chứng nhận HC-HQ
28/05/2019
7 Quy định nguyên tắc và điều kiện chứng nhận
28/05/2019
Gửi Mail cho chúng tôi info@vietnamcontrol.com
Hotline 24/7 1800 55 68 36
Văn phòng 94 Nguyễn Cửu Vân p.17, q.Bình Thạnh, TPHCM
Tra cứu thông tin khách hàng