VIETNAMCONTROL

94 Nguyễn Cửu Vân p.17, q.Bình Thạnh, TPHCM

Certificates Certificates Certificates

Giám định hàng hóa dạng xá, rời

Giám định hàng hóa dạng xá, rời

Giám định chỉ số mớn nước của tàu trước và sau khi dỡ/xếp hàng

Giám định tình trạng hầm hàng trướckhi xếp hàng

Giám định và lấy mẫu hàng hóa trước/trong khi xếp/dỡhàng.

Giám định tình trạng chất xếp hàng hóa trước khi dỡ hàng.

Giám định số lượng và chất lượng trước khi xuất, trong quá trình dỡ hàng tại cảng dỡ.

Gửi Mail cho chúng tôi info@vietnamcontrol.com
Hotline 24/7 1800 55 68 36
Văn phòng 94 Nguyễn Cửu Vân p.17, q.Bình Thạnh, TPHCM
Tra cứu thông tin khách hàng