VIETNAMCONTROL

94 Nguyễn Cửu Vân p.17, q.Bình Thạnh, TPHCM

Certificates Certificates Certificates

Khử trùng hàng hóa trong nhà kho

Khử trùng hàng hóa trong nhà kho

Khử trùng hàng hóa bảo quản trong kho

Khử trùng hàng hóa bảo quản ngoài trời

Khử trùng silo/bin

Khử trùng dây chuyền sản xuất, xưởng

Gửi Mail cho chúng tôi info@vietnamcontrol.com
Hotline 24/7 1800 55 68 36
Văn phòng 94 Nguyễn Cửu Vân p.17, q.Bình Thạnh, TPHCM
Tra cứu thông tin khách hàng