VIETNAMCONTROL

Số 94, Đường Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Certificates Certificates Certificates

Dịch vụ Chứng nhận Sản phẩm

Dịch vụ Chứng Nhận Sản Phẩm

Vietnamcontrol cung cấp dịch vụ Chứng nhận sản phẩm phù hợp Tiêu chuẩn kỹ thuật và Chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Vietnamcontrol cung cấp dịch vụ Chứng nhận sản phẩm phù hợp Tiêu chuẩn kỹ thuật và Chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Chứng nhận Hợp chuẩn: Vietnamcontrol thực hiện chứng nhận hợp chuẩn đối với tất cả các mặt hàng theo Tiêu chuẩn quốc tế, Tiêu chuẩn quốc gia, Tiêu chuẩn ngành...: sản phẩm dệt may, VLXD, thiết bị điện và dây cáp điện...

Chứng nhận Hợp quy: Vietnamcontrol được chỉ định thực hiện chứng nhận (Phương thức 1, Phương thức 5, Phương thức 7) đối với các mặt hàng sau:

A. Vật liệu xây dựng (theo QCVN 16:2017/BXD)

Danh mục sản phẩm hàng hóa VLXD được chỉ định đánh giá sự phù hợp:

  1. 1)  Xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tông
  2. 2)  Kính xây dựng
  3. 3)  Gạch, đá ốp lát
  4. 4)  Cát xây dựng
  5. 5)  Vật liệu xây
  6. 6)  Vật liệu xây dựng khác

B. Thép cốt bê tông (theo QCVN 07:2011/BKHCN)

C. Bình phun thuốc trừ sâu (theo QCVN 01-182:2015/BNNPTNT)

D. Đồ chơi trẻ em (theo QCVN 03:2009/BKHCN)

E.  Sản phẩm dệt may

a) Nhóm số 01: Sản phẩm dệt may cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi; hoặc có chiều dài ≤100 cm đối với bộ liền.

b) Nhóm số 02: Sản phẩm dệt may tiếp xúc trực tiếp với da: là sản phẩm khi sử dụng có bề mặt sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với da của người sử dụng.

c) Nhóm số 03: Sản phẩm dệt may không tiếp xúc trực tiếp với da: là sản phẩm khi sử dụng có bề mặt sản phẩm không tiếp xúc trực tiếp với da của người sử dụng.

 

Gửi Mail cho chúng tôi info@vietnamcontrol.com
Hotline 24/7 1800 55 68 36
Văn phòng Số 94, Đường Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Tra cứu thông tin khách hàng