VIETNAMCONTROL

Số 94, Đường Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Certificates Certificates Certificates

Khử trùng hàng hóa xuất nhập khẩu

Khử trùng hàng hóa xuất nhập khẩu

Khử trùng hàng lẻ

Khử trùng hàng hóaxá, rời trêntàu

Khử trùng sà lan

Khử trùng neo tàu

Khử trùng Hàng hóa quá cảnh

Khử trùng bằng Phosphine sử dụng hệ thống đảo khí

Gửi Mail cho chúng tôi info@vietnamcontrol.com
Hotline 24/7 1800 55 68 36
Văn phòng Số 94, Đường Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Tra cứu thông tin khách hàng