VIETNAMCONTROL

Số 94, Đường Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Certificates Certificates Certificates

Tải tài liệu

1 Thông báo hủy tiếp nhận đăng ký kiểm tra chất lượng lô hàng nhập khẩu năm 2023.pdf
21/05/2024
2 Thông báo hủy tiếp nhận đăng ký kiểm tra chất lượng lô hàng nhập khẩu năm 2022.pdf
21/05/2024
3 Thông báo hủy tiếp nhận đăng ký kiểm tra chất lượng lô hàng nhập khẩu năm 2021.pdf
21/05/2024
4 Thông báo hủy tiếp nhận đăng ký kiểm tra chất lượng lô hàng nhập khẩu năm 2020.pdf
21/05/2024
5 Công văn số 3730 thu hồi chứng thư và cấp lại công văn xác nhận chất lượng hàng hóa.pdf
16/05/2024
6 Thông báo thu hẹp, thu hồi, đình chỉ chứng nhận PT5.pdf
11/09/2023
Gửi Mail cho chúng tôi info@vietnamcontrol.com
Hotline 24/7 1800 55 68 36
Văn phòng Số 94, Đường Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Tra cứu thông tin khách hàng