VIETNAMCONTROL

Số 94, Đường Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Certificates Certificates Certificates

Giám định container

Giám định container

Giám định tình trạng container trong quá trình xếp hàng/ dỡ hàng, thuê/ trả 
Giám định tính phù hợp, tình trạng container trong quá trình xếp dỡ từ tàu
Giám định tổn thất container, giám sát quá trình sửa chữa
Giám sát quá trình đóng hàng vào container. 
Giám định tình trạng, kiểm đếm số lượng/khối lượng hàng hóa trong quá trình đóng vào container. 

Gửi Mail cho chúng tôi info@vietnamcontrol.com
Hotline 24/7 1800 55 68 36
Văn phòng Số 94, Đường Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Tra cứu thông tin khách hàng