VIETNAMCONTROL

Số 94, Đường Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Certificates Certificates Certificates

Huấn luyện an toàn lao động, Vệ sinh lao động (Hạng C)

Huấn luyện An toàn lao động, Vệ sinh Lao động (hạng C)

Huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động lần đầu, định kỳ cho tất cả các nhóm được quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP

  • Nhóm 1: Người làm công tác quản lý

  • Nhóm 2: Cán bộ chuyên trách & kiêm nhiệm về AT- VS lao động

  • Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về AT-VS lao động

  • Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm 1,2,3 và 5

  • Nhóm 5: Người làm công tác y tế

  • Nhóm 6: An toàn viên

Gửi Mail cho chúng tôi info@vietnamcontrol.com
Hotline 24/7 1800 55 68 36
Văn phòng Số 94, Đường Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Tra cứu thông tin khách hàng