VIETNAMCONTROL

Số 94, Đường Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Certificates Certificates Certificates

Vật liệu xây dựng

Vật liệu xây dựng

Danh mục sản phẩm hàng hóa VLXD được chỉ định đánh giá sự phù hợp:

  1. Xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tông
  2. Kính xây dựng
  3. Gạch, đá ốp lát
  4. Cát xây dựng
  5. Vật liệu xây
  6. Vật liệu xây dựng khác
Gửi Mail cho chúng tôi info@vietnamcontrol.com
Hotline 24/7 1800 55 68 36
Văn phòng Số 94, Đường Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Tra cứu thông tin khách hàng