VIETNAMCONTROL

Số 94, Đường Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Certificates Certificates Certificates

Giám định hàng hóa trước khi xuất hàng

Giám định hàng hóa trước khi xuất hàng

Giám định tình trạng, kiểm đếm hàng hóa trước khi xuất và tại cảng dỡ. 

Giám định tình trạng hầm hàng, tình trạng chất xếp và chằng buộc hàng hoá

Giám định tổn thất hàng hóa trước khi xuất 

Gửi Mail cho chúng tôi info@vietnamcontrol.com
Hotline 24/7 1800 55 68 36
Văn phòng Số 94, Đường Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Tra cứu thông tin khách hàng