VIETNAMCONTROL

Số 94, Đường Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Certificates Certificates Certificates

Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu, định kỳ, đột xuất các loại máy, thiết bị, vật tư, có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo danh mục của Thông tư số 53/2016/TT-LĐTBXH và 09/2017/TT-BCT ngày 13/7/2017

 

Gửi Mail cho chúng tôi info@vietnamcontrol.com
Hotline 24/7 1800 55 68 36
Văn phòng Số 94, Đường Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Tra cứu thông tin khách hàng